Značení oceli

Číselné označování a rozdělení ocelí ke tváření ČSN 42 0002:1976

Oceli ke tváření se označují číselně a toto označení se skládá ze základní číselné značky a doplňkového čísla odděleného tečkou.
schema

Znaceni oceli

 

  • Základní číselná značka je pětimístné číslo, označující základní materiál.
  • První číslice v základní značce je 1 a označuje tvářenou ocel.
  • Druhá číslice ve spojení s první označuje třídu oceli, viz tabulka.
  • Třetí a čtvrtá číslice mají různý význam podle třídy oceli, viz tabulka.
  • Doplňkové číslo má jednu nebo dvě doplňkové číslice, jejich význam je v tabulce.


Podle stupně legování, daného součtem středních obsahů legovacích prvků, se oceli rozdělují takto:

nelegované (uhlíkové) s tímto max. obsahem prvků (%): 0,9 Mn, 0,5 Si, 0,3 Cr, 0,5 Ni, 0,3 Cu, 0,2 W, 0,2 Co, ostatní, tj. Mo, V, Ti, Al, Nb, Zr a Pb jednotlivě 0,1, legované střední obsah kteréhokoliv z uvedených prvků vyšší než uvedené hodnoty.